การลงทะเบียน E-Mail Line ในระบบ Android


1. เข้าเมนู More มุมขวาบน
1. เข้าเมนู More มุมขวาบน
2. เลือกเมนู Account
2. เลือกเมนู Account


3. เลือก Email Account Registration
3. เลือก Email Account Registration


4.กรอก Email และ ทำการกรอกรหัสผ่าน 2 ครั้งจากหนั้งคลิ๊ก OK
4.กรอก Email และ ทำการกรอกรหัสผ่าน 2 ครั้งจากหนั้งคลิ๊ก OK
5.ให้ทำการตรวจสอบ Email และนำ Verify code มาทำการกรอกใส่ช่อง แล้วคลิ๊กที่ OK อีกครั้ง
5.ให้ทำการตรวจสอบ Email และนำ Verify code มาทำการกรอกใส่ช่อง แล้วคลิ๊กที่ OK อีกครั้ง