การดู Giftbox


1. เข้าที่เมนู More มุมขวาบน
1. เข้าที่เมนู More มุมขวาบน
2. เลือกเมนู Setting
2. เลือกเมนู Setting


3. เลือกเมนู Stickers
3. เลือกเมนู Stickers


4. เลือกเมนู Gift Box
4. เลือกเมนู Gift Box