การตั้ง Line ID


1. เข้าเมนู More มุมขวาบน
1. เข้าเมนู More มุมขวาบน
2.เลือก Profile
2.เลือก Profile


3.ให้ระบุ Line ID ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม check
3.ให้ระบุ Line ID ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม check


4. หาก Line ID สามารถใช้งานได้จะขึ้นว่า this id can be used
4. หาก Line ID สามารถใช้งานได้จะขึ้นว่า this id can be used