การลงทะเบียน E-Mail ในระบบ BlackBerry


1. เข้าเมนู Option มุมขวาบน
1. เข้าเมนู Option มุมขวาบน
2. เลือก Accounts
2. เลือก Accounts


3.เลือก Email Registration
3.เลือก Email Registration


4. ให้ผู้ใช้งานกรอก Email และ รหัสผ่าน
4. ให้ผู้ใช้งานกรอก Email และ รหัสผ่าน
5.หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งว่าลงทำเบียนเรียบร้อย
5.หลังจากนั้นจะมีข้อความแจ้งว่าลงทำเบียนเรียบร้อย