การตั้ง Line ID ระบบ BlackBerry


1. เข้าเมนู Option มุมขวาบน
1. เข้าเมนู Option มุมขวาบน
2. เลือก Profile
2. เลือก Profile


3. เลือก ID
3. เลือก ID


4. ให้ระบุชื่อ ID ที่เราต้องการ
4. ให้ระบุชื่อ ID ที่เราต้องการ
5.หาก ID ที่ระบุสามารใช้งานได้จะขึ้นว่า It's usable. will you use it? คุณก็กด Save เพื่อใช้งาน
5.หาก ID ที่ระบุสามารใช้งานได้จะขึ้นว่า It's usable. will you use it? คุณก็กด Save เพื่อใช้งาน