การดู Giftbox ระบบ BlackBerry


1.เข้าเมนู Option ที่มุมขวาบน
1.เข้าเมนู Option ที่มุมขวาบน
2. เลือกเมนู Stickers
2. เลือกเมนู Stickers


3. เลือกเมนู Gift Box
3. เลือกเมนู Gift Box