การดู Giftbox ระบบ iOS


1. เลือกเมนู More มุมขวาล่าง
1. เลือกเมนู More มุมขวาล่าง
2. เลือกเมนู Settings
2. เลือกเมนู Settings


3. เลือกเมนู Stickers
3. เลือกเมนู Stickers


4. เลือกเมนู Gift Box
4. เลือกเมนู Gift Box