การลงทะเบียน E-Mail ระบบ Windows Phone


1. เข้าเมนู settings มุมขวาบน
1. เข้าเมนู settings มุมขวาบน
2. เลือก Accounts
2. เลือก Accounts


3.เลือก email registration
3.เลือก email registration


4. ให้กรอก email และ รัหสผ่านที่จะใช้งาน
4. ให้กรอก email และ รัหสผ่านที่จะใช้งาน
5.หลังจากนั้นให้เข้าไปเช็คน email และนำ verification code มากรอก และคลิ๊กที่ register อีกครั้ง
5.หลังจากนั้นให้เข้าไปเช็คน email และนำ verification code มากรอก และคลิ๊กที่ register อีกครั้ง