การตั้ง Line ID ระบบ Windows Phone


1. เข้าเมนู Setting มุมขวาบน
1. เข้าเมนู Setting มุมขวาบน
2. เข้าเมนู Profile
2. เข้าเมนู Profile


3.เข้าเมนู User ID
3.เข้าเมนู User ID


4. ให้กรอก User ID ที่ต้องการใช้งานแล้วคลิ๊กที่ Check
4. ให้กรอก User ID ที่ต้องการใช้งานแล้วคลิ๊กที่ Check
5. หาก ID สามารถใช้งานได้จะขึ้นว่า This ID can be used. ให้กดปุ่ม Save
5. หาก ID สามารถใช้งานได้จะขึ้นว่า This ID can be used. ให้กดปุ่ม Save