การดู Giftbox ระบบ Windows Phone


1.เลือกเมนู settings มุมขวาบน
1.เลือกเมนู settings มุมขวาบน
2. เลือก Sticker manager
2. เลือก Sticker manager


3. เลือก Gift Box
3. เลือก Gift Box