การ Download สติ๊กเกอร์ฟรีต่างประเทศ

การ Download สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี ใน Shop ต่างประเทศ โดยการ VPN
ก่อนที่จะ VPN ตรวจสอบ Line ในเครื่องคุณก่อนว่าเป็นดังนี้หรือไม่1. ให้เข้าไปที่ Line -->อื่นๆ-->ตั้งค่า-->บัญชี (More-->Settings-->Accounts)

เมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่คุณต้องดูคือ
-ลงทะเบียน Email แล้ว
-ไม่มีการ Verify เบอร์โทรศัพท์มือถือ(ดูรูปประกอบที่ 1)
-ลิงค์ facebook แล้ว (หากลิ้งค์ FB และจะขึ้นว่าเลิกลิงค์ หรือ Un Link)

จากรูปประกอบที่ 1 ด้านล่าง หากLine ในเครื่องของคุณไม่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ก็แสดงว่าเครื่องคุณพร้อมทำการ VPN ให้ดูข้อ 3 ได้เลย

แต่หากมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ คุณต้องลบไลน์ออกจากเครื่องของคุณแล้วลงไลน์ใหม่อีกครั้ง ผ่าน Play Store ก่อนลบคุณควรมั่นใจว่าคุณจำ Email และรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนใน Line ได้ หากจำไม่ได้ให้เข้าไปดู Email และตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยคลิ๊กเข้าไปตรงแถวที่เขียนว่าเปลี่ยน Email ของคุณ

รูปประกอบที่ 1

1. ให้เข้าไปที่ Line -->อื่นๆ-->ตั้งค่า-->บัญชี (More-->Settings-->Accounts)

เมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่คุณต้องดูคือ 
-ลงทะเบียน Email แล้ว
-ไม่มีการ Verify เบอร์โทรศัพท์มือถือ(ดูรูปประกอบที่ 1)
-ลิงค์ facebook แล้ว (หากลิ้งค์ FB และจะขึ้นว่าเลิกลิงค์ หรือ Un Link)

จากรูปประกอบที่ 1 ด้านล่าง หากLine ในเครื่องของคุณไม่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ก็แสดงว่าเครื่องคุณพร้อมทำการ VPN   ให้ดูข้อ 3 ได้เลย

แต่หากมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ ตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ คุณต้องลบไลน์ออกจากเครื่องของคุณแล้วลงไลน์ใหม่อีกครั้ง ผ่าน  Play Store ก่อนลบคุณควรมั่นใจว่าคุณจำ Email และรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนใน Line ได้ หากจำไม่ได้ให้เข้าไปดู Email และตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยคลิ๊กเข้าไปตรงแถวที่เขียนว่าเปลี่ยน Email ของคุณ

รูปประกอบที่ 1
2. หลังจากที่คุณทำการลบไลน์แล้วลงไลน์ใหม่แล้ว เมื่อเปิดไลน์ขึ้นมาครั้งแรก
-คุณต้องเข้าไลน์ด้วยการเลือกปุ่ม ล็อคอินผู้ใช้ไลน์ หรือ Line User Login เท่านั้น ให้ดูรูปประกอบที่ 2

รูปประกอบที่ 2

2. หลังจากที่คุณทำการลบไลน์แล้วลงไลน์ใหม่แล้ว เมื่อเปิดไลน์ขึ้นมาครั้งแรก
    -คุณต้องเข้าไลน์ด้วยการเลือกปุ่ม ล็อคอินผู้ใช้ไลน์ หรือ Line User Login เท่านั้น ให้ดูรูปประกอบที่ 2

รูปประกอบที่ 2


-หลังจากนั้นให้ Login ด้วย Email และ Password ที่ลงทะเบียนไว้กับไลน์ หรือจะ Loing ด้วย Facebook ก็ได้ ดูรูปประกอบที่ 3 เมื่อกรอก Email และ Password เรียบร้อยให้คลิ๊กที่ตกลง

รูปประกอบที่ 3

-หลังจากนั้นให้ Login ด้วย Email และ Password ที่ลงทะเบียนไว้กับไลน์ หรือจะ Loing ด้วย Facebook ก็ได้ ดูรูปประกอบที่ 3 เมื่อกรอก Email และ Password เรียบร้อยให้คลิ๊กที่ตกลง

รูปประกอบที่ 3


-เมื่อคลิ๊กตกลงแล้วระบบจะแจ้งว่าข้อมูลการสนธนาในเครื่องของคุณจะถูกลบ ให้คุณคลิ๊กตกลง

รูปประกอบที่ 4

-เมื่อคลิ๊กตกลงแล้วระบบจะแจ้งว่าข้อมูลการสนธนาในเครื่องของคุณจะถูกลบ ให้คุณคลิ๊กตกลง

รูปประกอบที่ 4
-หลังจากเข้าไลน์ได้แล้ว ให้เข้าไปที่ Line -->อื่นๆ-->ตั้งค่า-->บัญชี (More-->Settings-->Accounts) อีกครั้ง จะต้องมีหน้าตาแบบรูปประกอบที่ 5 ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็หมายความว่าไลน์ของคุณพร้อมที่จะโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีต่างประเทศแล้ว!!!!!

รูปประกอบที่ 5

-หลังจากเข้าไลน์ได้แล้ว ให้เข้าไปที่ Line -->อื่นๆ-->ตั้งค่า-->บัญชี (More-->Settings-->Accounts) อีกครั้ง จะต้องมีหน้าตาแบบรูปประกอบที่ 5 ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็หมายความว่าไลน์ของคุณพร้อมที่จะโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีต่างประเทศแล้ว!!!!!

รูปประกอบที่ 5


3. การ VPN สำหรับ Android
เปิด Browser และเข้า Website http://www.flyvpn.com หลังจากนั้นให้ทำการลงทะเบียนและ Login เข้าระบบ หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว ให้เข้าเมนู VPN Server List และให้จำ User และหมายเลข
Server IP ของประเทศที่เราต้องการ VPN ตามรูปประกอบที่ 6

รูปประกอบที่ 6

http://www.flyvpn.com หลังจากนั้นให้ทำการลงทะเบียนและ Login เข้าระบบ หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว ให้เข้าเมนู VPN Server List และให้จำ User และหมายเลข Server IP ของประเทศที่เราต้องการ VPN ตามรูปประกอบที่ 6 รูปประกอบที่ 6" alt="3. การ VPN สำหรับ Android เปิด Browser และเข้า Website http://www.flyvpn.com หลังจากนั้นให้ทำการลงทะเบียนและ Login เข้าระบบ หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว ให้เข้าเมนู VPN Server List และให้จำ User และหมายเลข Server IP ของประเทศที่เราต้องการ VPN ตามรูปประกอบที่ 6 รูปประกอบที่ 6" style="width:80%">


หลังจากนั้นให้ไปที่เมนู Free Trail เพื่อดู Password ของ User ที่เราต้องใช้งาน(Password จะมีการเปลี่ยนแปลตลอด ทุกครั้งที่จะใช้งานให้มาดูที่เมนูนี้ทุกครั้ง) ดูรูปประกอบที่ 7

รูปประกอบที่ 7

หลังจากนั้นให้ไปที่เมนู Free Trail เพื่อดู Password ของ User ที่เราต้องใช้งาน(Password จะมีการเปลี่ยนแปลตลอด ทุกครั้งที่จะใช้งานให้มาดูที่เมนูนี้ทุกครั้ง) ดูรูปประกอบที่ 7

รูปประกอบที่ 7
หลังจากได้ Server IP,User,Password แล้วให้ เข้าไปที่ตั้งค่าของโทรศัพท์ เลือกการตั้งค่าทั้งหมด-->ในส่วนระบบเครือข่ายเลือกเพิ่มเติม ตามรูปประกอบที่ 8

รูปประกอบที่ 8

หลังจากได้ Server IP,User,Password แล้วให้ เข้าไปที่ตั้งค่าของโทรศัพท์ เลือกการตั้งค่าทั้งหมด-->ในส่วนระบบเครือข่ายเลือกเพิ่มเติม ตามรูปประกอบที่ 8

รูปประกอบที่ 8


หลังจากนั้นให้เลือก VPN ตามรูปประกอบที่ 9

รูปประกอบที่ 9

หลังจากนั้นให้เลือก VPN ตามรูปประกอบที่ 9

รูปประกอบที่ 9


หลังจากนั้นให้คลิ๊กที่รูปกุญแจตรงมุมบนด้านขวา เพื่อทำการเพิ่ม VPN

รูปประกอบที่ 10

หลังจากนั้นให้คลิ๊กที่รูปกุญแจตรงมุมบนด้านขวา เพื่อทำการเพิ่ม VPN

รูปประกอบที่ 10


ให้ทำการกรอกชื่อ(กรอกอะไรก็ได้ที่สื่อความหมาย)และ Server IP ที่ได้จากข้างต้น และกดบันทึก ตามรูปประกอบที่ 11

รูปประกอบที่ 11

ให้ทำการกรอกชื่อ(กรอกอะไรก็ได้ที่สื่อความหมาย)และ Server IP ที่ได้จากข้างต้น และกดบันทึก ตามรูปประกอบที่ 11

รูปประกอบที่ 11


หลังจากกดบันทึกแล้ว หน้าจอ VPN จะมีชื่อ VPN ที่บันทึกไว้เมื่อข้างต้น ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ตามรูปประกอบที่ 12

รูปประกอบที่ 12

หลังจากกดบันทึกแล้ว หน้าจอ VPN จะมีชื่อ VPN ที่บันทึกไว้เมื่อข้างต้น  ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ตามรูปประกอบที่ 12

รูปประกอบที่ 12


หลังจากนั้นจะมีหน้าจอให้คุณกรอก User/Password ให้ใช้ User/Password ที่ได้มาในข้างต้นมาระบุ และคลิ๊กที่เชื่อมต่อ ดูรูปประกอบที่ 13

รูปประกอบที่ 13

หลังจากนั้นจะมีหน้าจอให้คุณกรอก User/Password ให้ใช้ User/Password ที่ได้มาในข้างต้นมาระบุ และคลิ๊กที่เชื่อมต่อ ดูรูปประกอบที่ 13

รูปประกอบที่ 13


เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีรูปกุญแจขึ้นที่มุมซ้ายบน ดูรูปประกอบที่ 14 คุณก็สามารถเข้า Line เพื่อ Download Sticker ได้ทันที
หลังจากใช้งาน Download เสร็จแล้ว ถ้าต้องการ Disconnect ให้คลิ๊กที่ VPNรายการนั้นๆ แล้วเลือก Disconnect

รูปประกอบที่ 14

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีรูปกุญแจขึ้นที่มุมซ้ายบน ดูรูปประกอบที่ 14 คุณก็สามารถเข้า Line เพื่อ Download Sticker ได้ทันที
 หลังจากใช้งาน Download เสร็จแล้ว ถ้าต้องการ Disconnect ให้คลิ๊กที่ VPNรายการนั้นๆ แล้วเลือก Disconnect

รูปประกอบที่ 14


เมื่อเข้า Line Sticker Shop ก็จะพบกับ Free Stickers ของประเทศนั้นๆ ตามรูป
เมื่อเข้า Line Sticker Shop ก็จะพบกับ Free Stickers ของประเทศนั้นๆ ตามรูป