Rabbit and Bear 100% Sakura Lot Stickers
YOSISTAMP

Rabbit and Bear 100% Sakura Lot Stickers

30 บาท
0.99 USD*
No Expiry Date  (Shop : JP)
ซื้อผ่านไลน์สติ๊กเกอร์ช้อป (50 เหรียญ)
 
 สติ๊กเกอร์ญี่ปุ่น , สติ๊กเกอร์ต่างประเทศ

The cute rabbit and bear now have their own Sakura Lot stickers! Available till April 7, 2017. Sakura Lotto event: Mar 23, 2017 – Apr 1, 2017.

ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ส่งของขวัญ สติ๊กเกอร์ ไลน์ Rabbit and Bear 100% Sakura Lot Stickers ราคา 30 บาท

Rabbit and Bear 100% Sakura Lot Stickers