Yurumochi laid-back stickers
Yurumochi

Yurumochi laid-back stickers

30 บาท
0.99 USD*
No Expiry Date  (Shop : TH)
ซื้อผ่านไลน์สติ๊กเกอร์ช้อป (50 เหรียญ)
 
 ของกินเล่น , ของกิน

It is a sticker of the character of the laid-back rice cake.

ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ส่งของขวัญ สติ๊กเกอร์ ไลน์ Yurumochi laid-back stickers ราคา 30 บาท

Yurumochi laid-back stickers