Mr.Osomatsu × ซานริโอ
SANRIO

Mr.Osomatsu × ซานริโอ

80 บาท
2.97 USD*
No Expiry Date  (Shop : JP)
ซื้อผ่านไลน์ธีมช้อป (150 เหรียญ)
 
 
 ธีมญี่ปุ่น , ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง , คน , ธีมต่างประเทศ
 

แฝดหกตระกูลมัตสึโนะร่วมมือกับซานริโอเพื่อให้สาวแล จำหน่ายถึง 30 มิถุนายน 2560 * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

ซื้อธีมไลน์ ส่งของขวัญธีมไลน์ Mr.Osomatsu × ซานริโอ ราคา 80 บาท

Mr.Osomatsu × ซานริโอ Mr.Osomatsu × ซานริโอ
 
Mr.Osomatsu × ซานริโอ Mr.Osomatsu × ซานริโอ