KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด)
SANRIO

KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด)

80 บาท
2.97 USD*
No Expiry Date  (Shop : JP)
ซื้อผ่านไลน์ธีมช้อป (150 เหรียญ)
 
 
 ธีมญี่ปุ่น , ธีมต่างประเทศ
 

ธีมชุดที่ 2 จาก KEROKEROKEROPPI ในสไตล์รูปวาดสีสวยสดใส! เพิ่มความสดใสให้กับแชทของคุณด้วยเจ้ากบเคโระกันเถอะ * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

ซื้อธีมไลน์ ส่งของขวัญธีมไลน์ KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด) ราคา 80 บาท

KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด) KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด)
 
KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด) KEROKEROKEROPPI (สไตล์รูปวาด)